LỊCH TRÌNH TOUR QUỐC TẾ THÁNG 11, 12

LỊCH KHỞI HÀNH THÁNG 11 - THÁNG 12/2017

STT

TÊN TOUR

T.GIAN

KHỞI HÀNH

GIÁ BÁN

Tháng 11

Tháng 12

 

1

Kohrong - Shihanouk - Phnompenh

3N3Đ

Thứ 5 hàng tuần

2.390.000đ

2

Cam: Siemriep - Phnompenh

4N3Đ

Thứ 5 hàng tuần

3.555.000đ

3

Cam: Bokoh - Shihanouk

4N3Đ

Thứ 5 hàng tuần

3.900.000đ

4

Thái Lan (VN Airline)

5N4Đ

3,4,10,11,17,18,24,25

1,2,8,9,15,16

6.290.000đ

5

Thái Lan (Air Asia)

5N4Đ

1,8,15,22,29

6,7,12,13,14,19

5.990.000đ

 

27,28,29

6.990.000đ

6

Singapore

3N2Đ

3,10,17,24

1,8,15

7.888.000đ

4N3Đ

22

13

9.990.000đ

7

Singapore - Malaysia

4N3Đ

8,15,22

6,13,20

6.999.000đ

6N5Đ

8,14,18,29

4,20

9.990.000đ

8

Singapore – Malaysia - Indo

6N5Đ

7,14,18,29/11

4,5,12,20

9.990.000đ

22

13,19,26

10.490.000đ

9

Đài Bắc – Đài Trung

4N4Đ

Thứ 3, Thứ 7 hàng tuần

9.999.000đ

10

Đài Bắc – Đài Trung – Nam Đầu

4N4Đ

 

7,21

9.888.000đ

11

Cao Hùng – Đầi Bắc – Đài Trung

5N4Đ

9,30

21

10.888.000đ

12

Hàn Quốc

4N4Đ

2,9,16,30

14

12.999.000đ

5N4Đ

8,15,16,22,29,30

7,13,21

13.999.000đ

6N5Đ

4,11,21

 

18.690.000đ

13

Hàn Quốc: trượt tuyết

5N4Đ

 

13,20

14.700.000đ

 

27

15.700.000đ

14

Nhật Bản

4N3Đ

8,13

 

23.500.000đ

25

21,22

23.888.000đ

6N5Đ

5

 

31.888.000đ

20

 

33.888.000đ

15

Trương Gia Giới

6N5Đ

7,21

12,27

14.990.000đ

16

Hong Kong

4N3Đ

2,18,25

29

11.990.000đ

17

Trung Quốc

6N5Đ

3,21

1,13,19

14.990.000đ

18

Bắc Kinh

7N7Đ

3,10,16,17

1,8,14,15,22,24,26

14.990.000đ

7N6Đ

4,18

 

15.888.000đ

19

Bắc Kinh – Hàn Quốc

7N6Đ

10,24

8

15.990.000đ

20

Dubai

5N4Đ

10

1

22.990.000đ

21

Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan,Luxembourg

9N8Đ

25

10,12,25,27

35.900.000đ

22

Châu Âu

7N6Đ

7,21,25

 

45.900.000đ

 

10

39.900.000đ

10N9Đ

 

26

61.900.000đ

23

Los Angles-Las Vegas-Hollywood  

 

 

19

38.990.000đ

24

Úc

6N5Đ

 

29

47.900.000đ

Facebook chat