LỊCH TRÌNH TOUR MIỀN TRUNG THÁNG 9 - 10

LỊCH TRÌNH KHỞI HÀNH TOUR MIỀN TRUNG THÁNG 9 - 10/2017

STT TÊN TOUR THỜI GIAN KHỞI HÀNH GIÁ GIÁ KM K.SẠN
1 Đà Nẵng - Hội An - Huế - Phong Nha 4N3Đ Thứ 5, CN 3.470.000Đ 3.250.000Đ 3*
2 Đà Nẵng - Sơn Trà - Hội An - Huế - Phong Nha 5N4Đ Thứ 4, Thứ 7 3.870.000Đ 3.650.000Đ 3*
3 Quy Nhơn - Đảo Kỳ Co 3N3Đ Thứ 5 2.150.000Đ 1.950.000Đ 2*
4 Quy Nhơn - Phú Yên 4N4Đ Thứ 4 2.950.000Đ 2.750.000Đ 3* 4*
5 Phú Yên - Đảo Điệp Sơn 4* 3N3Đ Thứ 5 2.100.000Đ 1.890.000Đ 4*
6 Phú Yên - Đảo Điệp Sơn 5* 3N3Đ Thứ 5 2.300.000Đ 2.190.000Đ 5*
7 Phú Yên - Đại Lãnh - Vùng Đất Phú 4* 3N3Đ Thứ 5 2.050.000Đ 1.850.000Đ 4*
8 Phú Yên - Đại Lãnh - Vùng Đất Phú 5* 3N3Đ Thứ 5 2.350.000Đ 2.150.000Đ 5*
9 Phú Yên - Vịnh Vân Phong 4* 3N3Đ Thứ 5 2.050.000Đ 1.850.000Đ 4*
10 Phú Yên - Vịnh Vân Phong 5* 3N3Đ Thứ 5 2.350.000Đ 2.150.000Đ 5*
11 Đảo Bình Hưng - Bình Tiên - Nha Trang 3N3Đ Thứ 5 1.690.000Đ 1.490.000Đ 2*
12 Đảo Bình Hưng 2N2Đ Thứ 6 1.190.000Đ 999.000Đ 2*
13 Đảo Bình Ba - Nha Trang 3N3Đ Thứ 5 1.750.000Đ 1.590.000Đ 2*
14 Đảo Bình Ba 2N2Đ Thứ 6 1.400.000Đ 1.190.000Đ 2*
15 Đảo Điệp Sơn - Nha Trang 3N3Đ Thứ 5 1.690.000Đ 1.490.000Đ 2*
16 Nha Trang - Con Sẻ Tre 3N3Đ Thứ 5 1.390.000Đ 1.190.000Đ 2*
17 Nha Trang - Hòn Tằm 3N3Đ Thứ 5 2.640.000Đ 2.440.000Đ 2*
18 Nha Trang - Du Ngoạn Đảo Bồng Nguyên 3N3Đ Thứ 5 2.240.000Đ 2.040.000Đ 2*
19 Nha Trang - Siêu Tiết Kiệm 2N3Đ Thứ 6 2.100.000Đ 1.889.000Đ 2*
20 Nha Trang - Vịnh Vân Phong 3N3Đ Thứ 5 1.890.000Đ 1.690.000Đ 2*
21 Nha Trang - Buffet 3N3Đ Thứ 5 1.500.000Đ 1.379.000Đ 2*
22 Tứ Bình (Lập - Ba - Hưng - Tiên) 3N3Đ Thứ 5 2.100.000Đ 1.890.000Đ 3*
23 Tam Bình (Ba - Hưng - Tiên - Vĩnh Hy) 3N3Đ Thứ 5 1.890.000Đ 1.690.000Đ 3*
24 Ninh Chữ - Tanyoli - Mũi Dinh 2N2Đ Thứ 6 1.190.000Đ 999.000Đ 2*
25 Ninh Chữ - Vịnh Vĩnh Hy 2N2Đ Thứ 6 1.190.000Đ 999.000Đ 2*
26 Phan Thiết - Lagi 2N1Đ Thứ 7 1.190.000Đ 999.000Đ 2*
27 Phan Thiết - Đà Lạt 4N3Đ Thứ 5 1.790.000Đ 1.590.000Đ 2*
28 Phan Thiết VIP - Resort 4* 2N1Đ Thứ 7 1.390.000Đ 1.190.000Đ 4*
29 Đảo Cù Lao Câu 2N2Đ Thứ 6 1.890.000Đ 1.250.000Đ 2*
30 Đà Lạt - Du thuyền Hồ Tuyền Lâm 3N3Đ Thứ 5 1.970.000Đ 1.290.000Đ 2*
31 Đà Lạt - Thanh Tịnh 3N3Đ Thứ 5 1.860.000Đ 1.150.000Đ 2*
32 Đà Lạt - Thành phố Ngàn Hoa 4N3Đ Thứ 5 1.930.000Đ 1.590.000Đ 2*
33 Đà Lạt - Thung lũng Vàng 3N3Đ Thứ 5 2.100.000Đ 1.490.000Đ 4*
34 Đà Lạt - Thung lũng Vàng - Vườn Dâu 3N3Đ Thứ 5 1.750.000Đ 1.250.000Đ 2*
35 Đà Lạt - "Tình Yêu" 3N2Đ Thứ 6 1.930.000Đ 1.490.000Đ 2*
36 Đà Lạt - TL Tình Yêu - Ấn tượng khó phai 3N2Đ Thứ 6 1.780.000Đ 1.190.000Đ 2*
37 Đà Lạt - Cẩm tú Cầu - ĐL Milk - Cổng Trời 3N3Đ Thứ 5 1.930.000Đ 1.280.000Đ 2*
38 Đà Lạt - Phototrip 3N3Đ Thứ 5 1.590.000Đ 1.250.000Đ 2*
39 Đà Lạt - Buffet rau 3N3Đ Thứ 5 1.670.000Đ 1.190.000Đ 2*
40 Đà Lạt - Làng Lát - Tìm hiểu văn hóa ĐL 3N3Đ Thứ 5 1.810.000Đ 1.290.000Đ 2*
41 Đà Lạt VIP 3N3Đ Thứ 5 1.780.000Đ 1.379.000Đ 2*
42 Buôn Mê - Gia Lai - Kon Tum 3N3Đ Thứ 5 2.350.000Đ 1.888.000Đ 2*

 

Facebook chat