TƯ VẤN DU HỌC & XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

CHUYỂN ĐỔI VĂN BẰNG CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC LÀM VIỆC TẠI ĐỨC
Giá : 186.000.000 đ
Giá km : 10.000.000 đ
Ngày: 26/06/2020
Đây là chương trình dành cho các bạn đã tốt nghiệp tại Việt Nam, có mong muốn sinh sống, làm việc tại Đức. Bằng tốt nghiệp và trình độ chuyên môn của các bạn sẽ được các cơ quan có thẩm quyền...
DU HỌC NGHỀ ĐỨC MIỄN PHÍ
Giá : 186.000.000 đ
Ngày: 08/06/2020
THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN
Giá : 35.000.000 đ
Ngày: 28/04/2020
Chúng tôi có những chương trình với chi phí thấp nhất hiện nay giành cho Du Học Sinh và Thực Tập Sinh Nhật Bản.
Facebook chat